U Sarajevu razgovarano o potpisivanju novog Kolektivnog ugovora za organe uprave u FBiH

U Sarajevu razgovarano o potpisivanju novog Kolektivnog ugovora za organe uprave u FBiH

Potpisivanje novog Kolektivnog ugovora za organe uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, bila je tema sastanka pregovačkih timova Vlade Federacije BiH, vlada kantona i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne služve, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Federacije BiH.

Nacrt Kolektivnog ugovora je pripremio Pregovarački tim Samostalnog sindikata u proširenom sastavu koji je dostavljen Vladi Federacije BiH i vladama kantona.

Učesnici pregovora su kroz socijalni dijalog i u korektnoj atmosferi otvorili pregovore i iznijeli svoje primjedbe i sugestije na nacrt predloženog teksta Kolektivnog ugovora.

S obzirom na širinu i kompaktnost Kolektivnog ugovora donesen je zaključak da se pregovori nastave 26. septembra ove godine, a kako bi se usaglasili svi ponuđeni prijedlozi i izradio konačan prijedlog Kolektivnog ugovora na koji će Vlada FBiH i vlade kantona dati saglasnost, uz obavezu vlada kantona da isti dostave gradovima i općinama, radi davanja saglasnosti i potpisivanje Kolektivnog ugovora.

Cilj je poboljšanje uslova rada, opće dobro i zadovoljstvo svih radnika u organima uprave FBiH, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH.

Uime Vlade Federacije BiH sastanku su prisustvovali federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, šefica kabineta Federalnog ministra pravde Ivana Boban i Elvis Bebaković, uime Federalnog ministarstva finansija.

Uime vlada kantona u FBiH pregovorima su prisustvovali: ministrica pravde i uprave KS Darja Softić Kadenić, ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK Suad Balić, ministar prvade i uprave Posavskog kontona Mirsad Ahmetović, ministar pravosuđa i uprave ZDK Edin Hasaničević, uime ministarstva pravosuđa i uprave USK Adela Tabaković, ministarstva pravosuđa i uprave ŽZH Marko Bubalo, zatim ministrica pravosuđa, uprave i radnih odnosa BPK Nataša Danojlić, ministar za finansije BPK Nedim Muratspahić, uime Kantonalnog prevobranilaštva BPK Mensur Delahmet, pomoćnik za upravu SBK Irma Hodžić i tajnik SBK Renata Vihorac.

Pregovarački tim Samostalnog sindikata predstavljali su predsjednik Sindikata Samir Kurtović, te članovi pregovaračkog tima sindikata Hasan Tokić, Ernis Imamović, Enes Šabić, Denis Kraljević, Eldar Baručija, saopćeno je iz Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne služve, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Federacije BiH.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *