Živela je sasvim normalno, a onda su počeli bolovi: Jasmini (47) je potrebna naša pomoć

Jasmina Krušedolac (47) je do oktobra 2022. godine imala sasvim normalan život, a onda su počeli bolovi u kičmi. Naizgled bezazleni bolovi počeli su da budu sve intezivniji i da se šire i na donje ekstremitete.

Dijagnostički nalaz MR LS kičme pokazao je prolaps diska na pršljenovima L4/L5 nakon čega je urađena operacija endoskopske mikrodiscektomije sa radiofrekventnom anuloplastikom, ali nije bilo poboljšanja bolnog stanja.

Ustanovljene su dijagnoze: G96.191 Perineuralne ciste; G55.1 pritisak na korenove i spletove živaca kod međupršljenskog diska; M51.1 pspadanje (prolaps) slabinskog i drugih međupršljenskih diskusa sa oboljenjem korena živca. Nakon operacije, a po preporuci neurohirurga, neurologa i fizijatra pokušala je sa fizikalnim terapijama, vežbama i lekovima, probala sve terapije bola, sve to u više različitih ustanova ali stanje se sve više pogoršavalo i bolovi su bili sve jači.

Nakon osam meseci bezuspešnog lečenja, odlučila se da pomoć potraži u klinikama u inostranstvu gde su joj nakon pregledanja medicinske dokumentacije predložili lečenje hirurškim putem. Jasmina je odlučila da lečenje nastavi u inostranstvu kako bi nastavila da živi normalnim životom bez bola kao i pre.

Sredstva su potrebna za operaciju u inostranstvu, specijalističke i dijagnostičke preglede, laboratorijske analize, za lekove i suplemente. Pomozimo da Jasmina ponovo živi bez bolova! Budimo humani!

Jasmina Krušedolac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *