Prelepi plavokosi dečak Maksim treba pomoć dobrih ljudi!

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN – Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Maksima Radivojevića (2020).

Maksim je prvo dete u porodici, rođeno u terminu iz uredne i kontrolisane trudnoće. Zbog hipotonije mišića, manjeg obima glave, minor facijalnih dismorfizama, jednostrane brazde četiri prsta te ukupnog karakterističnog geštalta u ranom uzrastu urađeno je genetičko ispitivanje kojim je dijagnostikovan Downov sindrom, neoznačen – Q90.9 Syndroma Down, non specificatum (trizomija 21 sa Robertsonovom translokacijom između dva hromozom 21). Sekundarne dijagnoze su: dalekovidost (H520 Hypermetropia), Astigmatizam ( H52.2 Astigmatismus), urođeno snižen tonus mišića novorođenčeta (P942 Hypotonia musculorum neonati congenita) kao i defekt pregrade komore srca (Q21.0 Defectus septi ventriculorum cordis) koji je operisan.

Motorni razvoj usvaja sa kašnjenjem, samostalno je prohodao na uzrastu od 24 meseca. Prvo usvajanje slogova imao je sa 8 meseci, ali nije usvojio nijednu reč. Fizikalni tretman započet je sa 2 meseca i uglavnom je sprovođen u kućnim uslovima. Od 11 meseca uključen je u logopedsko-defektološke tretmane 3 puta nedeljno. Sa 9 meseci uključen je u Doman program koji sprovode roditelji. Razumevanje je na nivou svakodnevnih ponavljajućih naloga koje izvršava. Potrebe izražava pokaznim gestom.

U daljem periodu roditelji planiraju da Maksim nastavi sa fizikalnim, logopedskim, somatopedskim i defektološkim tretmanima kao i sa Doman programom. Kako Maksim prilično zaostaje pre svega u kognitivnom razvoju planirana su dalja neurološka ispitivanja i lečenje u inostranstvu.

Sredstva su potrebna za Doman metod tretmane, logopedske i defektološke tretmane, časove somatopeda, fizikalne tretmane, rehabilitaciju, specijalističke preglede, oftalmološka pomagala, lečenje u inostranstvu, putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.

Za Maksimov napredak! Budimo humani!

Pomozimo Maksimu!

Maksim Radivojević (1561) - Humanitarna fondacija Budi human - Aleksandar  Šapić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *