Mininoj mladosti na put je stala opaka bolest: Ustani narode i pomozite joj!

Mininoj mladosti na put je stala opaka bolest: Ustani narode i pomozite joj!

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN – Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Minu Pošarac (2001)

Mina je do februara 2022. godine živela uobičajenim životom. Tada je osetila bol u kičmi, nije mogla da ustane i izgubila je kontrolu nad telom.

Zbog tegoba u vidu novonastale parapareze i ispada senzibiliteta za sve modalitete od nivoa Th4 hospitalizovana je na Klinici za neurologiju UKCS. Tada je urađen MR pregled kičmenog stuba na kome je opisana intramedularna ekspanzivna lezija u nivou C7 do gornje ploče Zh3 koja je svojim karakteristikama najpre odgovarala primarnoj promeni tipa ependimoma ili astrocitoma.

Mina je operisana 10.3.2022. godine u UKSC kada je načinjena ekstirpacija ekspanzivne lezije intramedularno nivoa C7-Th2. Dobijeni patohistološki nalaz govorio je u prilog Glioblastoma IDH-wild type, CNS WHO, gradus IV.

Nakon operativnog lečenja komisija je imala mišljenje da je potrebno sprovesti postoperativnu zračnu terapiju uz konkomitantnu hemioterapiju temozolomidom, zatim još šest ciklusa adjuvantne hemioterapije temozolomidom. Planirana zračna terapija je u celosti sprovedena. Na Institutu za onkologiju Vojvodine primila je i hemioterapije temozoloidom.

Nastavak lečenja planiran je u inostranstvu, gde je za početak potrebno uraditi dijagnostiku, a nakon toga operaciju uklanjanja tumora i terapije. Sredstva su joj potrebna za lečenje u inostranstvu, putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja, laboratorijske analize, specijalističke preglede, banjsku rehabilitaciju i fizikalne terapije.

Za Minin život! Budimo humani!

Pomozimo Mini!

Mina Pošarac (1471) - Humanitarian Foundation Budi Human

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *