Omogućimo da Anđelija ode u instranstvo na lečenje!

Omogućimo da Anđelija ode u instranstvo na lečenje!

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN – Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Anđeliju Glišić (2010).

Anđeliji je sa četrnaest meseci dijagnostikovan težak oblik epilepsije, koji je rezistentan na većinu antieleptika. On se ispoljava u vidu absansa (odsutnosti).

Anđelijini napadi se ponavljaju više puta tokom dana, nekada i više stotina puta.

Pored upornih epileptičkih napada, postoji poremećaj ponašanja i hiperaktivnosti koji joj otežavaju socijalizaciju zbog iznenadne i nekontrolisane agresivnosti.

Omogućimo da Anđelija ode u instranstvo na dijagnostiku kako bi joj se odredila terapija i adekvatno lečenje.

Za Anđelijino lepše detinjstvo! Budimo humani!

Pomozimo Anđeliji!

Anđelija Glišić (336) - Humanitarian Foundation Budi Human

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *