Preslatki dečak Filip treba našu pomoć, porodica moli dobre ljude da pomognu!

Preslatki dečak Filip treba našu pomoć, porodica moli dobre ljude da pomognu!

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN – Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Filipa Orlovića (2019)

Filip je dete iz uredno vođene i kontrolisane trudnoće. Po porođaju mu je ustanovljena asphyxia, u četvrtom satu života prebačen je na Institut za neonatologiju gde je nastavljena mehanička ventilacija. Započeta je sistemska indukovana hipotermija u petom satu života.

Uradjen je CT pregled endokranijuma koji beleži atrofiju moždanog parenhima i obostranu hemoragiju u talamusima. Ustanovljene dijagnoze su epilepsija, usporen psihomotorni razvoj, hypertonia, dystonia.

Sa 22 meseca hospitalizovan je na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta zbog epileptičkog statusa, gde je ujedno dobio i aspiracionu pneumoniju nakon čega je posle hospitalzacije veoma slabo uzimao obroke i počela je drasično da mu pada kilaža zbog čega mu je ugrađen PEG.

Porodica je do sada lečenje finansirala sama I iscrpela resurse pa moli sve ljude dobre volje da mu pomognu kako bi nastavio sa lečenjem. Sredstva su mu potrebna za BDA obuku, potrošni medicinski materijal, terapije i tretmane.

Filip Orlović (1300) - Humanitarna fondacija Budi human - Aleksandar Šapić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *