Nakon dvije godine Dom zdravlja Lukavac dobija novog direktora? - Dnevne

Nakon dvije godine Dom zdravlja Lukavac dobija novog direktora?

Nakon što je u prethodne dvije godine nezakonito u JU Dom zdravlja Lukavac imenovan vršilac dužnosti, koji ne ispunjava uslove za ovu poziciju, takvoj praksi se izgleda, nazire kraj.

Naime, u toku je konkursna procedura za izbor i imenovanje direktora, a saznajemo da su prijavljena tri kandidata. Prema našim izvorima, Jasmin Alić (SDA) i Mirza Kurtić (SD BiH, donedavno istaknuti kadar SDA) su najozbiljniji kandidati, a prijavljena je i aktuelna vd. direktorica Sedija Arapčić, ali ona ne posjeduje potrebne kvalifikacije iz menadžmenta.

Da kriteriji nisu promijenjeni, jedini kandidat za ovu poziciju bio bi Jasmin Alić. Nedavnom promjenom, kandidatu je potrebno da posjeduje 5 godina radnog staža, a prethodno je bilo potrebno 5 godina specijalističkog staža što je najmanje 10 godina radnog staža.

Pred novoizabranim direktorom su veliki izazovi uzevši u obzir stanje u kojem se trenutno nalazi Dom zdravlja u Lukavcu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *