Kako se preseliti i naći posao u Švedskoj

0
327

Da li je vreme da nađete posao u Švedskoj ? Švedski jedinstveni socijalni i ekonomski sistem često se naziva švedski model. Tržišna privreda kombinovana sa jakim javnim sektorom, koja karakteriše švedsko društvo, ima za cilj da obezbedi siguran, visoko kvalitetan,život svim svojim građanima i onima koji se nastanjuju u Švedskoj. Upravo je švedski model doprineo da Švedska postane jedna od zemalja sa najvećim životnim standardom u svetu.

Švedsko tržište rada

Švedsko tržište rada dugo je bilo poznato po kombinovanju poslovnih inovacija, velikodušnihbeneficija za zaposlene i dugoročne poslovne sigurnosti. Paralelno sa jednim od najviših životnih standarda na svetu, Švedska sada postavlja novi standard za zakone koji se tiču migracije radne snage u Švedsku, olakšavajući više nego ikad da oni koji nisu građani EU/EEA žive i rade u Švedskoj.

Od dobijanja poslovne ponude do dolaska u Švedsku, naš opis procesa će vas voditi kroz neophodne korake. Ovde možete saznati kako da podneset zahtev elektronskim putem i koja dokumenta moraju biti priložena uz vašu aplikaciju. U skladu sa švedskom politikom porodične migracije saznajte kako da i uži članovi vaše porodice automatski dobiju pravo na boravak i zaposlenje.

Osam koraka od poslovne ponude do dolaska

Pismena ponuda za posao je vaš ključ za život u Švedskoj.

Prvo, prijavite se za posao u Švedskoj preko EURES sajta http://ec.europa.eu. Kada uspete da dobijete poslovnu ponudu iz Švedske, naš vodič će vas korak pokorak provesti kroz processpreseljenja u Švedsku. 

Pregled procesa

 1. Dobijanje pismene ponude za zaposlenje.
 2. Poslodavac šalje ponudu za posao sindikatu nadležnom za odobravanje uslova zaposlenja (visina plate, radna sredina).
 3. Nakon odobrenja, sindikat vraćaponudu poslodavcu.
 4. Poslodavac ponudušalje budućem zaposlenom, koji je potom prilaže kada podnosi zahtev za radnu dozvolu.
 5. Zaposleni se prijavljuje za radnu dozvolu Švedskom Zavodu za migracije, najbolje elektronskim putem, preko sajta https://www.migrationsverket.se
 6. Ukoliko je primenljivo,istovremeno podnesite zahtev za radnu i boravišnu dozvolu vaših članova porodice.
 7. Viza se preuzima u Švedskoj ambasadi ili konzulatu.
 8. Preselite se u Švedsku.

Korak 1-4: Prijem pismene ponude za zaposlenje

Ako ste se uspešno prijavili za posao preko EURES poslovnog sajta i ponuđeno vam je radno mesto u Švedskoj, vaš budući poslodavac mora vam obezbediti pismenu ponudu za zaposlenje. To je zvaničan dokument koji jasno opisuje uslove vašeg zaposlenja, kao što su plata, osiguranje i dužina radnog staža. Bez njega ne možete da podnesete zahtev za radnu dozvolu. Vaš potencijalni poslodavac nabavlja formular za poslovnu ponudu prekoŠvedskog zavoda za migracije. Poslodavac onda popunjava formular i šalje ga sindikatu nadležnom za odobravanje ponuđenih uslova, a potom vraća ponudu poslodavcu, koji je prosleđuje vama.

Imajte na umu da ponudu za posao mora potpisati i poslodavac inadležni sindikat, te da ona mora biti priložena uz zahtev za radnu dozvolu. 

Korak 5: Prijava za radnu dozvolu

Kada dobijete pismenu ponudu za zaposlenje, možete podneti zahtev za radnu dozvolu u Švedskoj. Svi građani koji nisu državljani EU/EEA, nordijskih zemaljaili Švajcarske,a koji nameravaju da dođu u Švedsku i tamo rade, treba da imaju radnu dozvolu. Da bi process bio efikasniji, preporučljivo je podneti zahtev elektronskim putem. U suprotnom možete podneti zahtev u najbližoj Švedskoj ambasadi ili konzulatu.

Pročitajte još:  Stavite pod jezik ova dva sastojka, probudićete se preporođeni: Rešite se depresije, krvnog pritiska i apetita!

Online prijava

Švedski zavod za migracije nudi jednostavan proces elektronske prijave kojom možete da dostavite sve neophodne informacije itražena dokumenta. Imajte na umu da ćete morati da platitetaksu kako bi vaš zahtev bio obrađen.

Imajte na umu da podnošenjem zahteva za radnu dozvolu elektronskim putem, skraćujete proces donošenja odluke u odnosu na lično podnošenje zahteva preko ambasade, kadaobrada zahteva može potrajati i duže od 7 meseci, ukoliko je budući poslodavac stekao odobrenje sindikata vezano za platu i uslove rada.

Da biste se prijavili za radnu dozvolu online, biće vam potrebne kopije sledećih dokumenata u skeniranom ili digitalnom formatu:

 • Pismena ponuda za zaposlenje, popunjena i  potpisana od strane vašeg potencijalnog poslodavca.
 • Stranice pasoša koje dokazuju vaš identitet, ispravan period važenja pasosa ieventualnu boravišnu dozvolu u nekoj drugoj zemlji pored matične.
 • Dve fotografije u formatu za pasoš, koje su slikane spreda i nisu starije od 6 meseci.
 • Ako je moguće, kopije relevantnih dokumenata za svakog od članova porodice koji nameravaju da vam se pridruže i žive sa vama u Švedskoj.
 • Potvrda o plaćenoj taksi.

Čim prikupite potrebna digitalna dokumenta, možete početi sa procesom podnošenja zahteva.

Podnošenje zahteva u ambasadi

Ukoliko nemate pristup kompjuteu ili internetu, možete lično podneti zahtev za radnu dozvolu u najbližoj Švedskoj ambasadi ili konzulatu. Ambasada ili konzulat će proslediti zahtev Švedskom zavodu za migracije na obradu, razmatranje i odobravanje. Imajte u vidu da ovaj proces može potrajati i nekoliko meseci do završetka-što je znatno duže nego proces online prijave. Takođe ćete morati platiti taksu za obradu vašeg zahteva.

Da biste lično podneli zahtev za radnu dozvolu, biće vam potrebna sledeća dokumenta:

 • Pismena ponuda za zaposlenje, popunjena i potpisana od strane vašeg potencijalnog poslodavca.
 • Važeći pasoš iz vaše zemlje porekla.
 • Ukoliko je potrebno, relevantna dokumenta za svakog člana najuže porodice koji namerava da vam se pridruži i živi sa vama u Švedskoj.

Nakon što ste sakupili navedena dokumenta, možete podneti zahtev za radnu dozvolu u najbližoj Švedskoj ambasadi ili konzulatu

Korak 6: Zahtev za članove vaše uže porodice

Pozivajući se na vaš zahtev za radnu i boravišnu dozvolu, i ako je vaša dozvola duža od 6 meseci, uži članovi porodice takođe mogu da podnesu zahtevza radnu i boravišnu dozvolu u Švedskoj. Ukoliko bude odobren, to će im omogućiti da žive, rade i studiraju u Švedskoj tokom perioda trajanja radne i boravišne dozvole.

Članovi uže porodice su:

 • supružnik ili registrovani vanbračni partner
 • deca do 21 godine starosti

Kada se prijavljujete za radnu dozvolu, biće potrebno da popunite sve neophodne detalje o članovima porodice koji vam se pridružuju u Švedskoj i dostavite sledeća dokumenta:

 • važeći pasoš za svakog člana porodice koji se prijavi
 • izvod iz matične knjige rođenih za svu decu koja podnose zahtev
 • venčani list ili potvrda o registrovanom partnerstvu za vas i vašeg supružnika ili vanbračnog partnera
Pročitajte još:  Navikni se da živiš bez onih koji su otišli od tebe!

Korak 7: Dobijanje dozvole za rad

Čim vaša radna dozvola bude odobrena, Švedski zavod za migracije, ambasada ili konzulat u kojima ste podneli zahtev, obavestiće vas o odluci. Pored toga, dobićete boravišnu karticu. Po dobijanju obaveštenja o donetoj odluci, možete otputovati direktno u Švedsku, poštujući pravila bezviznog režima, i u što kraćem roku javiti se Švedskom zavodu za migracije u vezi sa izdavanjem boravišne kartice. Prilikom putovanja u Švedsku dobro je da uz sebe imate obaveštenje o odobrenoj radnoj i boravišnoj dozvoli.

Korak 8: Dolazak u Švedsku

Kada su vam posao i radna dozvola obezbeđeni, vreme je da isplanirate vaše preseljenje u Švedsku. Kada stignete, dužni ste da se registrujete kod nadležnih organa. Možete pratiti ovu jednostavnu listu obaveza po dolenavedenom redosledu:

U Poreskoj upravi Švedske:

1. Registrujte se

Svako ko živi u Švedskoj mora biti registrovan u Švedskoj poreskoj upravi kako bi bio uveden u sistem kao stanovnik koji plaća porez. Registracija vam takođe omogućava i da glasate u vašoj lokalnoj opštinii garantuje vam uplatu tačnog iznosa poreza i premije osiguranja.

2. Nabavite lični identifikacioni broj

Nakon registracije u Švedskoj poreskoj upravi, dobićete švedski broj socijalnog osiguranja, koji se koristi za identifikaciju u mnogim svakodnevnim situacijama, od plaćanja za robu i usluge do potpisivanja ugovora za stan.

3. Prijavite se za ličnu kartu 

Kada dobijete broj socijalnog osiguranja, možete se prijaviti za dobijanje švedske lične karte. Švedska lična karta je osnovni način identifikacije u Švedskoj i neophodna je za svakodnevne aktivnosti kao što su korišćenje kreditne kartice ili podizanje paketa. Nacionalni pasoš se generalno ne prihvata kao legitiman oblik identifikacije. 

U banci: 

4. Otvorite bankovni račun

Biće vam potreban švedski bankovni račun da biste mogli da primate platu. Sve švedske banke nude sigurno elektronsko bankarstvo, tako da je bankarstvo putem internetavrlo popularno u Švedskoj. Banke će vam takođe pomoći da se prijavite za debitne i kreditne kartice, kao iza uspostavljanje usluga kao što je automatsko plaćanje računa. Četiri najveće banke su Nordea, Swedbank, SEB i Handelsbanken.

 U Švedskoj agenciji za socijalno osiguranje:

5. Registruj se 

Biti registrovan u Švedskoj znači da ste uključeni u švedski sistem socijalne zaštite ida imate prava na izbor plaćanja osiguranja. Švedska agencija za socijalno osiguranje (Försäkringskassan) određuje iznos polise koju primate, pa morate da se registrujete kod ove agencije kako biste dobili bilo kakve beneficije. 

Učenje švedskog jezika 

Dok je većina Šveđana vična engleskom jeziku i spremni su da ga često govore, oni koji se sele u Švedsku se podstaknuti da uče švedski jezik. Vaša sposobnost da govorite jezik će poboljšati vaše izglede u karijeri i pomoći vam da dobijete što više od života u Švedskoj.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here